piątek, lipiec 19, 2024

ZOBACZ TEŻ

Co to są pasywa przykłady?

Pasywa to aktywa, które generują dochód bez konieczności aktywnego zaangażowania właściciela. Przykłady pasyw to np. wynajem nieruchomości, dywidendy z akcji czy odsetki z lokat...
Jak się dzieli kapitał?

Jak się dzieli kapitał?